Projectes Invited ja presentats

Presentem la llista exhaustiva de projectes organitzats fins avui en el marc del programa Invited, amb links cap a la web de l’artista o els esdeveniments organitzats en aquesta ocasió.