Exposición “La teoría definitiva” – Albert Gironès

Exposición “La teoría definitiva” – Albert Gironès

La teoría definitiva” – Albert Gironès

Opening 25 de junio de 17 a 21h*

*26 de junio visita con reserva previa (mail info@homesession.org)

*27 de junio de 17 a 20h / a partir de las 18h visita guiada con el artista

*Aforo limitado a grupos reducidos de personas

El mural del Mount Chiliad és un misteriós dibuix situat a la paret interior de l’estació del funicular del cim de la muntanya més alta del món virtual del videojoc Grand Theft Auto V. Des de la seva estrena el 2013, el desconegut significat de la pintada -encara que no és rellevant per a la història central del títol- ha provocat que multitud de jugadores desenvolupessin extenses teories de desxifratge que publicades en blogs especialitzats i vídeos de You tube han engrandit el misteri i la curiositat.

La clara coincidència formal descoberta en el moment de superposar la imatge del mural i la del Puig Major (la muntanya més alta de l’illa de Mallorca i on durant els anys setanta es documentaren multitud d’albiraments ovni), obliguen a estendre la investigació de l’àmbit fictici del videojoc al pla real de l’illa.

“La teoria definitiva” és una investigació realitzada a partir d’arxius de diaris locals de l’època, fòrums d’internet, llibres especialitzats de segona mà, informes desclassificats del Ministeri de Defensa, programes de televisió sobre fenòmens paranormals, investigació de camp a l’illa de Mallorca, i un seguit d’accions vivencials relacionades amb diverses referències ufològiques; que pretén desxifrar el mural virtual a través de relats populars ovni ocorreguts a finals dels anys setanta a la part nord-occidental de l’illa de Mallorca.

Albert Gironès (Valls, 1995) és graduat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona (2017) i màster en Producció i Comunicació Cultural per la Universitat Ramon Llull (2019). Ha obtingut beques de la Sala d’Art Jove (Barcelona, ​​2020 i 2017), del Bòlit Centre d’Art Contemporani (Girona, 2019), de Unzip Arts Visuals (el Prat de Llobregat, 2018), i de Inund’Art i l’Institut Balear de la Joventut (2018); i el segon premi d’Art Contemporani de la Fundació Reddis (Reus, 2018). Ha realitzat residències artístiques a Rad’art project (San Romano, Itàlia, 2019), a Plattform Kyrkslätt (Lappböle, Finlàndia, 2019), a l’Institut Carles Rahola (Girona, 2018), i a Aquemarropa (Alacant, 2017), entre d’altres. El seu treball s’ha mostrat en exposicions col·lectives al Centre del Carmen Cultura Contemporània (València, 2020), al Casal Solleric (Palma de Mallorca, 2019), al Faces Festival (Karis, Finlàndia. 2019), a la Galeria Santa Fe (Bogotà, Colòmbia. 2019), entre d’altres. Ha participat en conferències a la Universitat Politècnica de València (València, 2020), a La Virreina Centre de la imatge (Barcelona, ​​2018), al MACA (Alacant, 2017) i al CED MACBA (Barcelona, ​​2016); i en publicacions com “Destrucción: obras, proyectos” (San José, Costa Rica, 2019) i “Com les coses quan fallen: les falles, els fallos” (Milà, Itàlia. 2019).

El proyecte, realitzat amb el suport de la Sala d’Art Jove, es part de la programació ArtNou 2020

CAST

El mural del Mount Chiliad es un misterioso dibujo situado en la pared interior de la estación del funicular de la cima de la montaña más alta del mundo virtual del videojuego Grand Theft Auto V. Desde su estreno en 2013, el desconocido significado de la pintada -aunque no es relevante para la historia central del título- ha provocado que multitud de jugadoras desarrollaran extensas teorías de descifrado que publicadas en blogs especializados y vídeos de You tube han agrandado el misterio y la curiosidad.

La clara coincidencia formal descubierta en el momento de superponer la imagen del mural y la del Puig Major (la montaña más alta de la isla de Mallorca y donde durante los años setenta se documentaron multitud de avistamientos ovni), obligan a extender la investigación del ámbito ficticio del videojuego al plano real de la isla.

“La teoría definitiva” es una investigación realizada a partir de archivos de periódicos locales de la época, foros de internet, libros especializados de segunda mano, informes desclasificados del Ministerio de Defensa, programas de televisión sobre fenómenos paranormales, investigación de campo en la isla de Mallorca, y una serie de acciones vivenciales relacionadas con diversas referencias ufológicas; que pretende descifrar el mural virtual a través de los relatos populares ovni ocurridos a finales de los años setenta en la parte noroccidental de la isla de Mallorca.

Albert Gironès (Valls, 1995) es graduado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona (2017) y máster en Producción y Comunicación Cultural por la Universidad Ramon Llull (2019). Ha obtenido becas de la Sala d’Art Jove (Barcelona, 2020 y 2017), del Bòlit Centre d’Art Contemporani (Girona, 2019), de UNZIP Arts Visuals (El Prat de Llobregat, 2018), y de Inund’Art y el Institut Balear de la Juventut (2018); y el segundo premio de Arte Contemporáneo de la Fundación Reddis (Reus, 2018). Ha realizado residencias artísticas en Rad’art project (San Romano, Italia, 2019), Plattform Kyrkslätt (Lappböle, Finlandia,2019), el Instituto Carles Rahola (Girona, 2018), y en Aquemarropa (Alicante, 2017), entre otras. Su trabajo se ha mostrado en exposiciones colectivas en el Centro del Carmen Cultura Contemporánea (Valencia, 2020), el Casal Solleric (Palma de Mallorca, 2019), el Faces Festival (Karis, Finlandia. 2019), la Galería Santa Fe (Bogotá, Colombia. 2019), entre otros. Ha participado en conferencias en La Universidad Politécnica de Valencia (Valencia, 2020), en La Virreina Centre de la imatge (Barcelona, 2018), en el MACA (Alicante, 2017) y en el CED MACBA (Barcelona, 2016); y en publicaciones como “Destrucción: obras, proyectos” (San José, Costa Rica, 2019) y “Com les coses quan fallen: les falles, els fallos” (Milán, Italia. 2019).

El proyecto, realizado con el soporte de la Sala d’Art Jove, es parte de la programación de ArtNou 2020 .

Convocatòria de Residéncia a Art3/ artistes catalans

Convocatòria de Residéncia a Art3/ artistes catalans

Azahara Cerezo, art3, Valence, França, 2019

Homesession llança una convocatòria per la realització d’una residència artística a art3, Valence (França) durant els mesos de octubre i novembre 2020. La convocatòria s’emmarca en un intercanvi entre art3 i Homesession i té per objectiu impulsar la mobilitat d’artistes i promoure el coneixement i la interacció entre els agents del sector artístic d’ambdós contextos.

El programa d’intercanvi amb art3 es va iniciar el 2014. Des de llavors s’han beneficiat del projecte els artistes Lola González, Laura Llaneli, Julia Gorostidi, Juke James, Benjamin Collet, Antonin Horquin, Mario Santamaría, Joan Pallé, Adélaïde Feriot, Azahara Cerezo y Thierry Liegeois.

BASES CONVOCATÒRIA 2020

CONDICIONS GENERALS I DOCUMENTACIÓ

La convocatòria està destinada a artistes en actiu, residents (o que hagin realitzat els seus estudis superiors) a Catalunya.

Duració de la residència: 2 mesos, octubre i novembre de 2020. L’artista seleccionat/da en aquesta convocatòria presentarà el seu treball o investigació a art3 en format expositiu.

Els candidats entregaran un dossier pdf, en un sol arxiu, amb la informació següent:

– Carta de motivació i objectius de la residència (màxim 600 paraules)

-De 10 a 20 imatges de treballs recents, acompanyades de la corresponent fitxa tècnica

– Currículum artístic i statement

– Enllaços a pàgina web, vídeos i/o articles de premsa

DOTACIÓ

L’intercanvi cobreix l’allotjament a Valence en un apartament posat a disposició per art3.

L’artista rebrà de part de Homesession, prèvia presentació de factura corresponent, un import de 1.800€ bruts en concepte d’honoraris i viatge + 200€ en concepte de budget de producció), a més rebrà 300€ per part d’art3 per a la producció. (TOTAL BECA 2.300€)

CANDIDATURES

Les candidatures es tramitaran per e-mail amb l’assumpte: Candidatura art3 a: info@homesession.org

Pes màxim de 4MB per dossier. Els dossiers que no compleixin el requisit de pes de l’arxiu o que no tinguin tota la informació requerida seran desestimats.

Els dossiers poden ser enviats en català, castellà o anglès.

Data límit d’enviament de candidatures: 8 de maig de 2020

Resolució del jurat: 25 de maig de 2020

JURAT

Les candidatures seran revisades per una comissió formada per membres de les organitzacions implicades: Sylvie Vojik (directora art3), Olivier Collet (codirector de Homesession). Els detalls de l’intercanvi es regulen mitjançant un conveni de col·laboració que es firmarà abans de començar la producció i que es regirà pel codi de bones pràctiques professionals vigent a Catalunya.

Organitzen: Homesession i art3

Col·laboren: Institut Ramon Llull, Régión Auvergne-Rhôn-Alpes.

CRASH PAD / Performance Sergi Botella

CRASH PAD / Performance Sergi Botella

CRASH PAD / Performance Sergi Botella

12 de marzo, 19h

*aforo limitado se recomienda puntualidad.


Imagen de Violeta Mayoral

CRASH PAD

Performance de Sergi Botella que une la oralidad y el esfuerzo físico a partir de un texto semi-autobiográfico, fragmentado y poliédrico.

Un crash pad es un colchón portátil para practicar escalada en bloque al aire libre, pero que, en la práctica, puede acoger cualquier otro tipo de caída, física o emocional. En este caso, también hace alusión a otras constantes en la obra de Sergi Botella: por un lado, a los accidentes de coche, las gafas rotas y las caídas en profundidad. Por el otro, el de los pads, la escritura o la música electrónica.

Con la colaboración de: Foment Excursionista de Barcelona, Caterina Almirall y Violeta Mayoral.

Actualmente el trabajo de Sergi Botella (Terrassa, 1976)  toma forma en presentaciones performáticas, texto y sonido.  Un ejercicio a medio camino entre la electrónica sonora y la remezcla vivencial. Utiliza su entorno afectivo, así como lo próximo y cotidiano para provocar nuevas situaciones desde lo íntimo, reordenado el conjunto de posibilidades. Sus explicaciones ejemplificadas fluyen en una atmósfera cargada de mentiras autosugestionadas y de los relatos más honestos que se sujetan unos a otros.

CAT//

CRASH PAD


Performance de Sergi Botella que uneix l’oralitat i l’esforç físic a partir d’un text semi-autobiogràfic, fragmentat i polièdric.

Un crash pad és un matalàs portàtil per a practicar escalada en bloc a l’aire lliure, però que, a la pràctica, pot acollir qualsevol altre tipus de caiguda, física o emocional. En aquest cas, també fa al·lusió a altres constants en l’obra de Sergi Botella: per un costat, els accidents de cotxe, les ulleres trencades i les caigudes en profunditat. Per l’altre, el dels pads, l’escriptura o la música electrònica.

Amb la col·laboració de: Foment Excursionista de Barcelona, ​​Caterina Almirall i Violeta Mayoral.

Actualment el treball de Sergi Botella (Terrassa, 1976) pren forma en presentacions performàtiques, text i so. Un exercici a mig camí entre l’electrònica sonora i la remescla vivencial. Utilitza el seu entorn afectiu, així com el proper i quotidià per provocar noves situacions des de l’íntim, reordenat el conjunt de possibilitats. Les seves explicacions exemplificades flueixen en una atmosfera carregada de mentides autosugestionadas i dels relats més honestos que subjecten uns als altres.

Fito Conesa, ganador de la Beca Exchange para residencia en Quebec

Fito Conesa, ganador de la Beca Exchange para residencia en Quebec

Fito Conesa es el artista ganador de la convocatoria para la Beca de movilidad Exchange para una residencia de un mes en l´Écart (Quebec, Canada) en agosto 2020.

La colaboración entre Homesession y el centro de creación L´Écart de Quebec, empezada en 2019, tiene como objetivo apoyar la visibilidad y el crecimiento artístico tanto de artistas quebequenses como de artistas catalanes.

El jurado quiere agradecer a todxs lxs partipantes a la convocatoria y destaca la calidad de la spropuestas recibidas.

Fito Conesa, Artista y programador. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Ha trabajado impartiendo y elaborando talleres para el departamento educativo de la Fundación “la Caixa”. Trabajó como director de arte de la campaña «Santo Domingo Verde» para el ayuntamiento de Santo Domingo (República Dominicana) y formó parte del equipo tutorial de la Sala d’Art Jove (2012). Sus trabajos han sido expuestos en diferentes museos y festivales como Oslo Screen Festival 2010, Barcelona Loop Fair 2009-2012, Festival Internacional de Poesía de Barcelona, Centro Cultural Español dela República Dominicana, Matadero Madrid, CaixaForum (Lleida, Tarragona, Barcelona). Ha participado en diversas publicaciones como Zeitgeist: Variations & Repetitions (Save as… publications, 2010), Unique Window Display (Loft Publications, 2009) y Suite for Ordinary Machinery (Save as… publications, 2008). Con esta última pasó a formar parte de los fondos de la biblioteca dela Tate Modern (Londres), el Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía y el MACBA.
Desde 2014 hasta el otoño de 2017 dirigió y coordinó la Habitació 1418, el proyecto del CCCB y el MACBA para jóvenes de 14 a 18 años.

www.fitoconesa.org

@Foto: García-Santos

Open Call: residencia de un mes en Quebec (Canadá)

Open Call: residencia de un mes en Quebec (Canadá)

HOMESSION abre una convocatoria para ofrecer 1 beca para 1 artista catalan para una residencia artística de un mes en Rouyn-Noranda (Quebec) del 4 de agosto al 7 de septiembre de 2020.

La Convocatoria se enmarca dentro del programa de colaboración EXCHANGE entre l’Écart y Homesession in Barcelona. El objetivo de esta colaboración es impulsar la visibilidad y el crecimiento artístico tanto de artistas quebequenses como de artistas catalanes.

El jurado compuesto por miembros de l’Écart seleccionará un artista para pasar un mes de residencia + exposición en el centro artístico l’Écart.

La fecha límite de inscripción es el 30 de noviembre de 2019.

Destinatario/as:

Artistas catalanes (40 años como máximo):

El /la artista debe ser originario/a de Cataluña o vivir en ella en la actualidad.
Se requiere un nivel de inglés o francés de trabajo.

La beca:
El/la artista seleccionado recibirá de l’Écart:
>Alojamiento gratuito (apartamento, estudio),
>honorarios de residencia 1000$CAN,
>gastos de manutención 500$CAN,
>honorarios de la exposición 2000$CAN.
Los gastos de viaje correrán a cargo del artista.

Consulta las Bases aqui.

Próxima exposición: Adrian Schindler y Eulàlia Rovira  4_07_2019

Próxima exposición: Adrian Schindler y Eulàlia Rovira 4_07_2019

Les contorsions de les algues deshidratant-se
Eulàlia Rovira y Adrian Schindler


Proyecto ganador de la Beca d’arts visuals de la Fundació Güell 2018, en colaboración con Homesession.

Inauguración: 4 de julio 19:00 h – 21.30 h
Horario: 5-7 de julio de 16 a 20h.

Finissage + vermut 7 de julio 12,30h
Para cita previa fuera de este horario escribir a info@homesession.org

La tinta recubre la piel. La sombra de la barandilla ondula sobre los cuerpos inertes. Formas oceánicas, espectros de lo desconocido. Peces, tortugas y algas distorsionadas por la luz de los faros. El aire denso seca la cáscara de los frutos. Una ola se retira y deja una filigrana de sal. Golpes y fuego. La resistencia de la línea al arqueo. Miedo del pasado, miedo al otro, miedo de vivir bajo un techo recto. La curva es indisociable de la materia vivida.

Contradiciendo los anhelos del racionalismo, el ornamento retorna con fuerza, ya sea sobre nuestra piel o la de los edificios. La exposición que Eulàlia Rovira y Adrian Schindler presentan en Homesession relaciona dos tipos de ornamentación aparentemente inconexas: una se manifiesta en la arquitectura organicista y la otra en los tatuajes de inspiración tribal. Cristalizando tanto miedos como fascinación, estas formas nos llevan hasta las curvas tumultuosas del mar agitadas por el pasado colonial y los desastres medioambientales. Partiendo de dos edificios icónicos del Paseo de Gracia, La Pedrera y la fachada de Toyo Ito, el trabajo reconsidera el ornamento como un posible lugar desde donde encarar las relaciones conflictuales que entretenemos con el entorno y la diferencia.

Eulàlia Rovira, Adrian Schindler
Eulalia Rovira (1985) y Adrian Schindler (1989) trabajan en colaboración desde el 2013. Son licenciados en Bellas Artes -Universidad de Barcelona y Bellas Artes de París respectivamente- y han cursado el postgrado Art in Context la UdK de Berlín . Han expuesto de manera individual en el Musée de Bibracte (Saint-Léger-sur-Beuvray, FR), Fireplace (Barcelona) y Espacio Dos, Sala Muncunill (Terrassa) y en diversas exposiciones colectivas o
screenings como Galerie Martin Janda (Vienna ), Turf Projects (Croydon, UK), angels barcelona, etHALL (L’Hospitalet), Centro Cultural Montehermoso (Vitoria), Kreuzberg Pavillon (Berlín) y ZKU – Center for Art and Urbanísticos (Berlín). Recientemente han sido premiados con la beca de artes visuales de la Fundación Güell.
www.adriaschindler.com

www.eulaliarovira.info

@foto: Eulàlia Rovira i Adrian Schindler, Les contorsions de les algues deshidratant-se, 2019 (production still). Cortesia dels artistes.

Colaboran: Fundació Güell, ArtNou.

Beca  Fundació Güell Arts Visuals 2019

Beca Fundació Güell Arts Visuals 2019

@Adrian Schindler y Eulàia Rovira, ( guanyadors de la beca 2018) Exposició col.lectiva “Cream Cheese and Pretty Ribbons”, Galerie Martin Janda, Vienna, 2018. Crèdit de les fotos: Latitudes i Anna Konrath

 

La FUNDACIÓ GÜELL amb la col·laboració de l’Associació HOMESESSION convoca una beca per a joves artistes d’arts visuals (màxim 35 anys) nascuts o establerts en terres de parla catalana oberta a les disciplines de pintura, escultura, instal·lació, fotografia, dibuix i vídeo art.

La data límit d’enviament de les candidatures és el 20 de setembre de 2019.

Consulteu les bases de la convocatòria: Bases-beca-arts-visuals-2019

 

Per a demanar més informacions podeu escriure a info@homesession.org

 

https://fundacioguell.com/bases-beca-arts-visuals-2019/

Open Call: Exchange Residency in art3 (Valence, Francia)

Open Call: Exchange Residency in art3 (Valence, Francia)

Homesession, con la colaboración del Institut Ramon Llull, lanza, una convocatoria dirigidas a artistas catalanes (o residentes en Cataluña) para la realización de una residencia artística en art3 (Valence, Francia)

@Joan Pallé,  A magnificent place to live, work, or commit suicide.  /art3 2018

La convocatoria se enmarca en un intercambio entre art3  y Homesession y tiene como objetivo impulsar la movilidad de artistas y promover el conocimiento y la interacción entre los agentes del sector artístico de ambos contextos. El programa de intercambio con art3 se inició en 2014, desde entonces han beneficiado del programa los artistas Lola Gonzàlez, Laura Llaneli, Julia Gorostidi, Mario Santamaría, Luke James, Benjamin Collet, Antonin Horquin, Joan Pallé y Adélaïde Feriot.

 

Bases convocatòria art3 2019

  • Fecha límite de envió de candidaturas: 11 de mayo de 2019.

  • Fallo del jurado 3 de junio de 2019.

  • Duración de la residencia: 2 meses, octubre y noviembre de 2018.

El o la artista seleccionadx en esta convocatoria presentará su trabajo o investigación en art3 Valence en formato expositivo.

 

con la colaboración de :