Les Idoles. Gabriel Desplanque

 

 

.

Les Idoles. Gabriel Desplanque.

---
Thursday, September 27, 2012. 19h30
See info on Facebook.

----
ENGLISH

The film "Les Idoles" (The idols) has been realized by Gabriel Desplanque in September 2012 in Barcelona during his residency at the French Institute.
The screening will be followed by "Le bestiaire du dedans" (The bestiary inside), a sound and visual piece performed live together with Arandel.

"Les Idoles"  (The idols)
Film (Premiere).
Duration: 30 minutes.
''No one can see God without dying, they say.
However, witnesses testify to the contrary.''

"Le bestiaire du dedans" (The bestiary inside)
Live sound and visual piece for a dimly lit space. In collaboration with Arandel.
Duration: 30 minutes.
Dust and crackling talk about some fantastic story escaped the memory of this old women face that was framed by a floral scarf. It's a dark, mysterious and mystical pilgrimage, a funeral march or maybe just a celebration.

Thursday, 27 September 2012.
19h30
Institut Français 
Carrer Moià, 8, 08006 Barcelona, Spain
(Please note, the event will begin at 19:30 precise)

The work of Gabriel Desplanque  (1981, Paris) draws links between cinema and literature. In his videos and photographs, the image is thus the medium and the subject of a story whose uncertain and discontinuous construction shapes the meanings. 

Giving up the conventional samples and MIDI instruments, Arandel  is a migratory project with minimalist influences, that focuses on electro melodies with some krautrock inspiration. This is a faceless project, in which the creators disappear behind the creation: Arandel gives the prominent role to the music.

----

CATALÁ

L'Institut francès i Homesession presenten:

Les idoles pel•lícula inèdita de Gabriel Desplanque, realitzada el mes de setembre de 2012 a Barcelona durant la seva estada a l’Institut francès.
La projecció anirà seguida de Le bestiaire du dedans, peça sonora i visual interpretada en directe en col•laboració amb Arandel.(Atenció! L’esdeveniment començarà a les 19.30h en punt…)

"Les Idoles"
Pel•lícula, estrena.
Duració: 30 minuts.
Ningú pot veure a Déu sense morir, sembla ser. 
En canvi, hi ha testimonis que confirmen el contrari. 

"Le bestiaire du dedans" 
Peça sonora i visual live per un espai poc il•luminat. En col•laboració amb Arandel.
Duració: 30 minuts.
La pols i els espetecs parlen d’alguna història fantàstica extreta de la memòria d’una vella amb una cara encerclada per un mocador floral. Una peregrinació fosca, misteriosa i mística. És una marxa fúnebre, a menys que no es tracti d’una festa. 


Dijous, 27 September 2012. 19h30
Institut Francès 
Carrer Moià, 8, 08006 Barcelona, Spain
Atenció! L’esdeveniment començarà a les 19.30h en punt


El treball de Gabriel Desplanque (1981, París) crea una estreta relació entre el cinema i la literatura. En els seus vídeos i fotografies, la imatge és el suport i l’objecte d’un relat de construcció incerta i discontínua que modela el sentit. Els retalls d’històries ens ofereixen un camp de lectures plurals i alternen tensions narratives i els vertígens d’una suspensió de les temporalitats. 

Renunciant als samples i als instruments Midi dels arsenals sònics habituals, Arandel és un projecte migrador nodrit de les músiques de les esferes minimalistes. Un projecte sense cara, on els creadors s’esborren darrera la creació, Arandel deixa que la música ocupi el davant de l’escenari i destil•li el seu electro melòdic en els marges de l’avantguarda, amb fragàncies Krautrock.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

With the support of / Con el soporte de / amb el suport de: Logo_footer_gencat.Logo_footer_gencat.Logo_footer_ajuntament.logo_estrella
 

Unsuscribe Your email address was included in our email database on request. If you wish to unsuscribe, you can do it easily through the newsletter form available on our website, introducing your email and choosing "not anymore"

 
 
homesession

+ info on homesession

Facebook Twitter Flickr Flickr Youtube Slideshare rss